Bình chứa khí lỏng XL45

Bình mini chứa lỏng XL-45 được thiết kế để chứa được các loại khí hóa lỏng với số lượng lớn hơn nhiều lần so với sử dụng bình chứa khí 40-50L truyền thống. Các thông số kỹ thuật của bình chứa như sau:

Kích thước (mm) 508x1490
Trọng lượng bình rỗng (kg) 131
Thể tích sử dụng (lít) 175
Áp suất làm việc (MPa) 0.55 - 2.2
Khả năng chứa khí lỏng Khí Oxy Khí Nitơ Khí Argon Khí CO2
Sức chứa dạng khí (M3 khí) 114 91 111 89
Trọng lượng chứa tối đa (kg) 163 114 198 176
Tốc độ cấp khí (M3 khí/giờ) 110 - 350
Tốc độ hóa hơi (%/ngày) <=2.1 đối với Nitơ lỏng