Bồn chứa khí lỏng cố định cỡ lớn

1. Cung cấp bồn chứa khí lỏng Oxy, Nitrogen và Argon với các kích thước khác nhau, áp suất làm việc 8, 16 ATM.