Khí phân tích

Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Neon (Ne)

Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí SF6 (Sulfur Hexafluoride)

Sulfur Hexafluoride được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và y tế vì những đặc tính tuyệt vời...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí N2O (Nitrous Oxide)

Khí N2O, còn gọi là Nitrous Oxide, là một trong những khí thiết yếu trong ngành y tế
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Argon (Ar)

Khí Argon là một loại khí hiếm không màu, không mùi, nặng hơn không khí.
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Nitơ (N2)

Khí Nitơ chiếm 78% thể tích không khí tự nhiên. Ở nhiệt độ chuẩn khí Nitơ là một khí...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Carbonic (CO2)

Carbon dioxide (CO2) là một khí không vị, không màu, không mùi và không cháy, khi kết hợp với...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Oxy (O2)

Đặc tính quan trọng nhất của Oxy là khả năng phản ứng của nó. Chỉ có một số ít...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Hydrogen (H2)

Hydro (từ tiếng Latinh: hydrogenium) là một nguyên tố hóa học trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Heli (He)

Sau hydrogen, helium là thành phần phổ biến thứ hai trong vũ trụ. Tuy nhiên, khí quyển của trái...
Lỗi Liquid: Unknown operator =