Khí Neon (Ne)

Neon là khí hiêm nhẹ thứ hai sau Helium, tạo ra ánh sáng da cam ánh đỏ trong ống phóng điện chân không và có khả năng làm lạnh gấp 40 lần Helium lỏng và 3 lần so với hiđrô lỏng (trên cùng một đơn vị thể tích). Trong phần lớn các ứng dụng nó là chất làm lạnh rẻ tiền hơn so với heli. Trong số mọi khí hiếm, Neon có cường độ xả điện tích mạnh nhất ở các hiệu điện thế và cường độ dòng điện bình thường.

 

 

 

 

Ứng dụng:

  • Neon được sử dụng trong các đèn chiếu sáng:
  • Được sử dụng trong công nghệ Laze:
  • Dùng trong các bình lặn dưới đáy biển khi trộn cùng khí Oxy, làm cho việc thở trở nên dễ dàng hơn trong điều kiện áp suất cao:

Phương thức cung cấp:

Bình thép 40L/150bar, chứa 5,5 m3 khí Neon.