Khí Oxy (O2)

Không khí chứa 78% khí Nitơ và 21% khí Oxy, hóa lỏng ở -183°C và cô đặc ở - 218.9°C.

Ở áp suất không khí, Oxy lỏng chỉ chiếm 1/854 thể tích khí của nó. Điều này cho phép số lượng lớn Oxy được vận chuyển và lưu trữ ở thể lỏng làm lạnh.

Đặc tính quan trọng nhất của Oxy là khả năng phản ứng của nó. Chỉ có một số ít phân tử là không phản ứng với Oxy. Các tiến trình đốt cháy và Oxy hóa với môi trường giàu Oxy sẽ nhanh hơn trong môi trường không khí. Đặc tính này làm cho Oxy trở nên cần thiết cho phần lớn các ứng dụng Công Nghiệp.

Oxy cũng cần thiết cho sự trao đổi chất của nhiều cơ quan và có tính hòa tan cao trong nước, nó phù hợp cho nhiếu ứng dụng trong công nghệ môi trường và sử lý nước.

Các ứng dụng sử dụng Oxy

  • Hỗ trợ sự sống – Khí Oxy được sử dụng để phục hồi, lọc Oxy nhân tạo, gây tê, ổn định tim mạch và giảm độc trong bệnh viện và xe cấp cứu.
  • Sử dụng trong xử lý nước
  • Sử dụng trong đóng gói trái cây, thực vật, giử màu đỏ trong thịt và tránh điều kiện kị khí cho cá da trắng.
  • Ứng dụng trong thủy sản - thêm Oxy vào nước trong các trại cá và duy trì sự sống của cá trong quá trình vận chuyển.
  • Sử dụng trong công nghiệp luyện Thép.
  • Sử dụng trong công nghiệp đóng tàu.
  • Sử dụng trong công nghiệp hàn cắt kim loại.

Phương Thức Cung Cấp:

Oxy dưới dạng khí có thể được cung cấp bằng bình chứa khí (gas cylinder) dung tích 10L, tương đương 2 kg khí, hoặc chai 40L, tương đương 8 kg khí.

Oxy dưới dạng lỏng có thể được cung cấp bằng bình chứa khí lỏng XL-45, mỗi bình có thể chứa được sấp xỉ 163 kg khí Oxy.