Khí phân tích

Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí SF6 (Sulfur Hexafluoride)

Sulfur Hexafluoride được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và y tế vì những đặc tính tuyệt vời...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí N2O (Nitrous Oxide)

Khí N2O, còn gọi là Nitrous Oxide, là một trong những khí thiết yếu trong ngành y tế
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Oxy (O2)

Đặc tính quan trọng nhất của Oxy là khả năng phản ứng của nó. Chỉ có một số ít...
Lỗi Liquid: Unknown operator =

Khí Heli (He)

Sau hydrogen, helium là thành phần phổ biến thứ hai trong vũ trụ. Tuy nhiên, khí quyển của trái...
Lỗi Liquid: Unknown operator =